מיזמי חינוך והשכלה גבוהה

מיזמי חינוך והשכלה גבוהה

בתיה שוכן: עמיתת קורס גשר עולמי

שבוע “עמיות” בעיר מודיעין בסימן אחדות ויהדות התפוצות התקיים בחודש מאי האחרון.בשבוע ה”עמיות” התלמידים עסקו בתכנים הקשורים ליהדות התפוצות ולנושא “עמיות”. שיעורים, הרצאות, סיורים ויום שיא שיצר כל בית ספר בעיר. אל בתיה שוכן מנהלת אגף החינוך במודיעין, שיזמה והובילה את הפרויקט הצטרפו כשותפים הורים ובני משפחה, תנועות נוער, צוותים חינוכיים. ביום השיא זכו בתי הספר לביקורי נציגי מנהל ופיקוח ונציגי רשות בכירים.