פרוייקטים ומיזמים

אודות פרוייקטים ומיזמים

אודות פרויקטים ומיזמים

מכון גשר למנהיגות מצמיח יוזמות ופרויקטים חדשים ומשמעותיים שמקדמים חיבורים בין חלקי העם השונים.

מטרת היוזמות להביא לידי ביטוי באופן מעשי את הידע והחוויה הנרכשים בקורסים של המכון. במהלך הקורס ולאחריו אנו מעודדים כל עמית/ה במכון לקיים מיזם שייעודו קידום ההידברות והשילוב בין חלקי העם השונים בישראל ובין ישראל ליהדות התפוצות.

מכון גשר למנהיגות מעניק ליווי בתהליך החשיבה, התכנון והיישום של הפרויקטים, מספק מנטורים מומחים בתחומם, ואף מעניק תמיכה כספית לחלק מהיוזמות.

על אף המציאות הלא פשוטה בשנה החולפת, ובזכות מאמצים רבים, במכון גשר למנהיגות אנו מסכמים שנה אזרחית עם פעילות ענפה, ואנו מתכוונים לתמוך גם בשנת 2022 במיזמים וברעיונות של עמיתי מכון גשר למנהיגות!

מיזמי תעסוקה

מיזמי תרבות

מיזמי חינוך לקשר עם התפוצות

מיזמי חינוך למפגשים עם החברה הישראלית

מיזמי קהילה

מיזמי תקשורת