מנכ"ל שותף מייסד של התוכנית החינוכית הקדם צבאית דרך -ארץ.