אבי כהן סקלי

מנכ"ל משרד ירושלים ומורשת.
כיהן כמנכ"ל המשרד לשוויון חברתי.