אבי כהן סקלי

מנכ"ל הקרן היהודית – ציונית למדינת ישראל.