אברהם גרינברג

פעיל חברתי, ממקימי החממה הטכנולוגית בבית שמש .