מנכ"ל עמותת נכ"ח- נתינה כדרך חיים.
ממקימי תוכנית סח"י – סיירת חסד ייחודית .