אברהם יוסטמן

סמנכ"ל קרן ק.מ.ח הנותנת מגוון פתרונות לתעסוקת חרדים בישראל בשיתוף פעולה הדוק של ממשלה פילנתרופיה וקהילה. מעורב בפעילות ציבורית בקרב הקהילה החרדית, חבר ועדת הבחירות המרכזית, חבר דירקטוריון החברה הכלכלית של לשכת עורכי הדין ונושא בתפקידים ציבוריים נוספים.