אהובי שווירץ

מנכ"לית רשת לחם עבודה.
פעילה חברתית, מרצה לתקשורת.