אהרון מלאך

מנהל פיתוח ושותפויות בארגון שלבים – הפועל לקידום הפריפריה החרדית.