שחקן ישראל, מנהל תיאטרון גבעתיים.
יו"ר הוועד המנהל של שח"ם לשעבר.