כתב ופרשן בכיר – פוליטי מדיני Ynet. 
מארח את "המשחק המרכזי", תוכנית טלוויזיה פוליטית בערוץ הכנסת.