אילון שמיר

ד"ר אילון שמיר, מרצה וראש החוג למקרא ותרבות ישראל במכללת בית ברל.