ד"ר אילון שמיר, ראש החוג למקרא ותרבות ישראל במכללת בית ברל