איריס אלטיט

מנהלת בית ספר יסודי גוונים, עין המפרץ