ממונה שותפויות אזור צפון הסוכנות היהודית.
מתכננת קהילתית בפדרציה היהודית ובתנועה ההתיישבותית בוונקובר, קנדה לשעבר.