איתן מורן

מנכ"ל האגודה לקידום החינוך, ירושלים. בעל תואר שני במינהל ומדיניות ציבורית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב.