ד"ר אלי שיש, מנהל אגף של"ח וידיעת הארץ, משרד החינוך