אלקנה הולצר

עו"ד, חבר הנהלה במנהל הקהילתי גינות העיר ושותף בקבוצת שיח שונות לקידום היחסים שבין חרדים לחילוניים.