עמית מחקר במכון למדיניות נגד טרור,
מגיש יומנים ועורך ליומן הערב בגלי צה"ל.