אמיתי פורת

יו"ר אלומה.
המזכיר הכללי של תנועת הקיבוץ הדתי לשעבר.