אמיתי פורת

המזכיר הכללי של תנועת הקיבוץ הדתי. בעל תואר שני במקרא מהאוניברסיטה העברית בירושלים.