אמי פלמור

יושבת ראש עמותת נט"ל.
מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר.