אמי פלמור

חברה בוועדת פיקוח התוכן העליונה של פייסבוק ואינסטגרם.
מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר.