סגנית מנהלת מרכז הדרכה מחוז חיפה, אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער