סופר, מרצה ומתרגם.
פירסם חמישה רומנים, קובץ סיפורים וקובץ ביקורות פלאפל.