מגיש בכיר בתאגיד השידור, מגיש תכנית זמן אמת מנחה תכנית קלמן ליברמן מרצה לתקשורת.