פרופ' אריאל פלדשטיין, היסטוריון חוקר הרעיון הציוני.
המזכיר האקדמי באוניברסיטת בן גוריון לשעבר.