אשר אליאס

אשר הנו מן הפעילים הבולטים בקרב קהילת יוצאי אתיופיה בישראל. יותר מ-20 שנה משמש כיזם וכפעיל חברתי במגוון תחומים המכוונים לקידום שילובה המיטבי של קהילת יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.