פעיל חברתי לקידום ושילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית.