אשר וקנין

ראש אגף האסיר, מ"מ נציבת שב"ס, בעל תואר שני במדע המדינה