ביתיה מלאך

מנהלת בית ספר יסודי, חרדי, ציבורי לבנות, ראשון מסוגו בירושלים.