בניהו טבילה

מתאם פיקוח על-יסודי, מחוז חרדי, משרד החינוך