יועץ תקשורת של רונן צור.
חיבר 11 ספרים בנושאים שונים.