העורך הראשי של עיתון 'המבשר'. 
חיבר 11 ספרים בנושאים שונים.