גבריאל כהן

מנהל מרכזים פדגוגיים וממונה על הייעוץ החינוכי במעיין החינוך התורני.