גילה בורנשטיין

מפקחת ממונה חברתי-קהילתי – תלמידים ונוער, משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, במחוז חיפה