גליה כובש

מנהלת מרכז הדרכה מחוז צפון, אגף תכנים, תכניות, הכשרה והשתלמויות, מינהל חברה ונוער