מנהלת מחלקת חינוך (חק”ר) בנימינה-גבעת עדה.
ראש ענף זהות ומורשת בחיל החינוך והנוער לשעבר.