גלית דיסטל

חברת כנסת בכנסת ה 24 הליכוד, סופרת ועיתונאית.