דודו סעדה

יו"ר ומנהל את קבוצת "בשבע" מיום ההקמה – קבוצת התקשורת לציבור הדתי לאומי.