מנהל מרכז הדרכה ארצי למסעות לפולין, מטה מינהל חברה ונוער