דודי שוקף

מנהל מרכז הדרכה ארצי למסעות לפולין, מטה מינהל חברה ונוער