רמ"ט של חה"כ גלית דיסטל אטבריאן וראש סגל המרכז הבינ"ל לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית.