ממונה הכנה לצה"ל, מינהל חברה ונוער, משרד החינוך לשעבר