דנה בורשטיין

מנהלת תחום מרכז העיר ירושלים בחברת עדן.