סופר ועיתונאי, ראש אגף דוברות והסברה במשרד העלייה הקליטה.