ראש האגף להכשרה אקדמאית וקשרי מל"ג ות"ת, משרד החינוך