יו״ר תנועת אלףבית, יוזמת ומובילת המחאה החברתית שפרצה בישראל בקיץ 2011.