דקלה אהרון-שפרן

מגישה וכתבת לענייני בריאות ודתות רשת ב'.