גל זגרון

ד"ר גל זגרון, מנהלת אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה.