הילה דוד

ד"ר הילה דוד, מנהלת סל תרבות עירוני ראשון לציון, אחראית על כל נושא החינוך לצפייה באומנות בכל מערכת החינוך העירונית.