ניגיסט מנגשה

ד"ר ניגיסט מנגשה. מנהלת אגף חינוך ראש העין