עורכת ראשית ערוץ ״ראשונות״ (מקור ראשון) מנהלת אימפקט חברתי בקרן פיקו.