ורד שוחט

ראש מחלקת משאבי אנוש ולוגיסטיקה באגף כח האדם