חגי סגל

עורך עיתון מקור ראשון.
מחברם של ספרים אחדים.