חני זיסמן

מנהלת תוכן והכשרות ברשת הבוגרים, שותפויות רוטשילד